Treoir EMC do feistí

Treoir 2004/108 / CE teorainneacha ar astaíochtaí leictreamaighnéadacha trealaimh agus suiteálacha suite ionas nach faoi deara cur isteach ó threalamh eile nó suiteálacha suite nó gur féidir é a tionchar ag cur isteach.

I gceist leis an electr (ar) fearais ic agus daingneáin a bhfuil leictreacha (ar) comhpháirteanna ic. Ní mór don mhonaróir nó allmhaireoir a chur i gcrích an nós imeachta iniúchta inmheánaigh chun a mheasúnú an gcomhlíonann an trealamh na ceanglais fhíor-riachtanacha na Treorach atá ann faoi láthair.

Treoir atá ann faoi láthair agus sa todhchaí

Treoir 2004/108 / EC

An Treoir EMC atá ann faoi láthair

Richtlijn 2014/30 / AE

Ar 19 Aibreán, 2016, beidh an Treoir EMC atá ann faoi láthair a aisghairm agus iad mar chuid de dTreoir 2014/30 / AE

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.9/5 based on 12 customer reviews
In stock
Product description: